C/CALABRIA, 173 8ª 2º EDIFICI GRUP PELL

DATES EXPOSICIÓ: 

  • 4 , 5, 11, 18, 19, 25, 26 D' OCTUBRE

PER VISITES CONCERTADES TRUCAR A:

655 83 52 12 / 973 31 11 11